SharonSwingHalleluya

מניית A לונג

לונג
NYSE:A   Agilent Technologies, Inc
מניית A לונג
מעל 76.4 מעניינת אותי לפריצה
76.8 והעלה זה יהיה אישור אבל רק על בסיס סגירה
מאין באמור המלצה
הערה: נכון לתאריך 01.11.19
מחיר 76.97
עלייה של 1.61%
הערה: נכון לתאריך 12.11.19
מחיר 77.05
עלייה של 0.26%
הערה: 77.16
הערה: 15.11.19
מחיר 78.26
עלייה של 1.95%
הערה: 2.43% מתחילת הפוזיציה
הערה: 19.11.19
עלייה של 19.11.19
מחיר 42.91
עלייה של 0.89%
%
הערה: 19.11.19
מחיר 79.29
עלייה של 1.73%
מתחילת הפוזיציה 3.73%💰
הערה: 82.21
06.12.19
הערה: 85.26
0.08%
23.12.19
הערה: מחיר 85.95
עלייה יומית של 0.75%
02.01.2020
הערה: 87.59
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.