eyal676

AA-לונג

לונג
NYSE:AA   Alcoa Corporation
AA-חומרים בסיסיים/אלומיניום
מחיר-49.99
לאחר דוחות מצוינים של Q3
החברה הכריזה על BUY BACK ב 500M בנוסף ל150 M שכבר בוצעו.
ארגוס אנליסטים-העלאת דירוג מHOLD ל BUY ויעד 58$,על סמך
ההתפתחויות האחרונות בסין ועליית מחירי האלומיניום.
מקבלת ציון 10 מקסימלי מTIP RANK.
טכני-המניה נמצאת במגמת עלייה ראשית ומשנית בתנועה בתוך
תעלה עולה ברורה מבחינת רמות תמיכה והתנגדות.
במגמה המינורית אנחנו בעיצומו של פולבאק שסגר את הגאפ מהדוחות
עם תמיכה/שבירה של 20MA כשאנחנו קרבים לקצה התחתון של
התעלה/קו מגמה עולה שהוכח כתמיכה כבר 3 פעמים בעבר,
כמו גם 50 MA שנמצא באיזור ה BUY ZONE 47.28-48.54.
תיזמון כניסה לטרייד-2 אפשרויות בפנינו-
1-נחפש לראות ''פרייס אקשן'' באיזור הBUY ZONE במידה ואכן
נקבל ירידה נוספת אליו.
2-בפריצת הרצף היורד במגמה המינורית במחיר 51.91.
יעדים על הגרף.
אין באמור לעיל המלצה.
אם אהבתם אשמח שתפרגנו בלייק.