kobirav2

$AAL לטיסה שניה

לונג
kobirav2 מעודכן   
CURRENCYCOM:AAL   American Airlines Group
נראה שאמריקן איירלינס $ALL מתחילה לפתח איזה בול פלאג עוצמתי גם לאחר שהוציאה הודעה על סבב גיוס כספים נוסף שיעזור להם לשמור על נזילות גבוה בתקופת המשבר
אך יש לקחת בחשבון שכנראה ואנו עומדים לקראת גל שני
הערה: נשקלת כניסה עוד לפני הגעה ל15 דולר
כניסה חדשה ב14$
הפקודה בוטלה: לא נכנסה אך אם תגיע שוב לאיזור ה15 השקול לקנות
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.