Yossi1

גלי תיקון A B C שיכולים להעיד על כיוון השוק

NASDAQ:AAPL   Apple בע"מ
צפיות ‎301‎
3

עם פתיחת המסחר היום אפל ירדה כשפתחה בגאפ אפ. עניינה אותי מאוד הירידה.
הלכתי לבדוק ומה שמצאתי היה מאוד מעניין, גלי אליוט + פיבונאצ'י
בתרחישים שהעליתי (בקבוצות שונות) ואחזור על זה בקצרה: לפי ההיסטוריה סגירה של אפל מתחת לממוצע 50 בשבועי קיבלנו בעבר ירידות של כ-25%, ולפני 3 שבועות הסגירה הזאת התרחשה. האם ההיסטוריה חוזרת על עצמה?
בינתיים זה מחזק את הדעה שלי לגבי אותם תרחישים.

סימנתי גלי אליוט מתחילת 2013 ועד היום, ומסיום גל 5 אנחנו כרגע בגלי תיקון ונמצאים בגל B שמאשר את ההתנגדות על 0.5% פיבונאצ'י. אם גל A יישבר סיכוי סביר ביותר שנלך לממוצע 200 בשבועי,
היסטורית מתחת לממוצע 50, זוכרים? בתרחיש הזה אפל יכולה לגרור את השוק לסחרור רציני למטה ביחד איתה.
למעקב, לא המלצה כמובן

תגובות