liormeitar

לשבור את תקרת הזכוכית

לונג
NASDAQ:AAPL   Apple בע"מ
אהלן
כמו שניתן לראות AAPL התחילה במהלך עולה לאחר תיקון בריא ע״פ פיבונאצ׳י.
בנוסף לכך ווליום גבוה מחזק את חזרת הקונים.
לגבי ההתנגדות בשיא כל הזמנים - עצרה אותה פעמיים, נראת רמה משמעוית, כאשר נפרוץ אותה יהיה מעניין לראות לאן נגיע.

אין באמור המלצה

תגובות