NASDAQ:AAPL   Apple בע"מ
צפיות ‎140‎
5
מאז ה - 15.07.2021 נסחרת המניה סביב ה - 150 ומבצעת התכנסות מחיר עם תבנית טכנית של משולש עולה.
ברמת התנהגות המחיר המניה בפאזות מתקדמות וניראה כי מבצעת כעת איסוף מחדש ( Reaccumulation).

** אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך

תגובות