מניות ה Fang- מהווים 48.7% ממשקל נאסק 100 !!
הגרף המוצג מייצג את מניות הפאנג עפי משקלן היחסי במדד נאסדק 100
הגרף שלהן זהה לחלוטין לגרף נאסדק 100 בשנה אחרונה
כל עוד מתחת לקו הסגול- value are low המגמה כלפי מטה היעדים מוצגים בחצים