dov1007

מניות הפאנג בירידה ובהתאמה ....

NASDAQ:AAPL   Apple בע"מ
במחצית דצמבר פירסמת גרף שמייצג את מניות הפאנג על פי משקלם בנאסדק 100 צבר מניות הללו היגיע ביום שישי לרמת תמיכה שצויינה מראש
שבוע המסחר הראשון של ינואר 2022 לא הביא ברכה למניות הפאנג עם כי באופן טבעי הירידה אינה זהה
הירידה הגדולה ביותר nflz+ Nvda הקטנה ביותר Fb+ Amzn מדד ה qqq ירד כ4 %