eldad2305

סקירת שוק 7.3.21

NASDAQ:AAPL   Apple בע"מ
שבוע טוב
סקירת שוק 7.3.2021
האם השוק סיים את התיקון? לא בטוח.
הסקירה שלנו בהסתכלות רחבה יותר לשבועות הקרובים ולאן דווקא לימים הקרובים.
התמונה המצטיירת ביחד עם הקורלציות שהשוק לא סיים את התיקון או יותר נכון לא "בשל" לגל עליות לטווח הבינוני.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה.
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.