eldad2305

סקירת שוק 7.3.21

NASDAQ:AAPL   Apple בע"מ
צפיות ‎147‎
4
שבוע טוב
סקירת שוק 7.3.2021
האם השוק סיים את התיקון? לא בטוח.
הסקירה שלנו בהסתכלות רחבה יותר לשבועות הקרובים ולאן דווקא לימים הקרובים.
התמונה המצטיירת ביחד עם הקורלציות שהשוק לא סיים את התיקון או יותר נכון לא "בשל" לגל עליות לטווח הבינוני.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה.

תגובות