Nadavdaav3

ניתוח ללוג ברור של Apple

לונג
NASDAQ:AAPL   Apple בע"מ
קנייה בשער 107 ועלייה של 20 אחוזים בעוד מס חודשים
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.