Ishechterr

מניית AXON - מתקרבת לשבירת תמיכה קריטית

שורט
NASDAQ:AAXN   None
צפיות ‎69‎
1
מניית Axon Enterprise INC

מתקרבת לשבירת תמיכת 0.5 פיבו'.
בשבירה של 68.9:
יעד ראשון 65.46
יעד שני 59.63 - משם צפויה לקבל תמיכה חזקה.

TSI - הצטלבות, MACD תחילת מומנט שלילי.


אין לראות במידע הכלול בפרסום זה משום ייעוץ/שיווק השקעות ו/או פנסיוני ו/או מס או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור אישי וספציפי לכל אדם בהתאם לנתוניו לשם רכישה ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן או המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה במוצרים פיננסים מכל מין וסוג שהם. המידע הכלול בפרסום זה אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או פנסיוני ואין לפעול על פיו אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישיים של כל אדם, הכותב אינו ממליץ על כל פעולה כל שהיא, בכל כלי השקעתי כל שהוא. כל המידע אשר הכותב מפרסם הוא מידע גלוי לציבור הרחב באתרי המדיה השונים.
עסקה פעילה: נגיעה ביעד ראשון היום (65.46)

תגובות

נגיעה ביעד ראשון היום (65.46)
השב