eyal676

ABBV-לונג

לונג
NYSE:ABBV   AbbVie Inc
ABBV-סקטור הבריאות/תרופות
המלצות אנליסטים לקנייה חזקה
חלוקת דיבידנד יציב
לאחר פריצת רמה ששימשה כהתנגדות מ2.20
אמורה לנוע צפונה ליעדים המסומנים בגרף.
אין באמור לעיל המלצה.