Yamit2000

ACI האם סיימה לתקן?

לונג
NASDAQ:ACIW   ACI Worldwide, Inc
ACI Worldwide שייכת לתחום הטכנולוגיה, חברת תוכנה גלובלית המספקת פתרונות תשלום בזמן אמת לתאגידים. לאחרונה הבנקאי האוניברסלי המקוון של ACI זכה לשבחים על שירות לקוחות ותכונות המוצר.

ניתן לראות פריצה של התיקון האחרון, נר אישור וכן מחזורי מסחר גבוהים אך הייתי ממתינה לנר אישור משמעותי נוסף.
נסחרת מעל ממוצעים נעים 20 ו 50.(אם כי ממוצע נע 20 עדיין מתחת ל 50)
אינדיקטורים תומכים בכיוון האמור.

🔸 נסחרת ב-53.7% מתחת להערכת השווי ההוגן שלה
🔸 הרווחים צפויים לגדול ב-22.19% בשנה
🔸 הרווחים צמחו ב-40.1% בשנה האחרונה
לתשומת לב: פספסה תחזיות ועם חוב גבוה.

כל הנ"ל עפ"י שיקול דעתכם, כללי מסחר המקובלים עליכם, אסטרטגיות מסחר וניהול עיסקה המועדפים עליכם.
הערה: TP 2 יהיה ב 36.48 בתקווה שתגיע לשם, תיתמך באיזור 34.5.
TP 3 סמוך ל 40

,The quieter you become
the more you can hear
(Ram Dass)