yossimor83

קרדאנו בתוך משולש יורד

לונג
BINANCE:ADABUSDPERP   Cardano / Binance USD PERPETUAL FUTURES
קרדאנו גרף יומי ,נסחר בתוך משולש יורד,
ע"פ תנועות העבר בכל פעם שנוגע בקו התמיכה המחיר עולה לקו המגמה,
אחרי שנגענו בקו התמיכה הצפי למהלך עולה לאיזור 0.37-0.38, במידה וייגע ב0.37 הסבירות שיירד חזרה לקו התמיכה באיזור 0.27-0.28.
במידה ויגיע ל 0.37 ויפרוץ את המשולש היורד הצפי הוא ל0.44-0.46

**אין לראות באמור בדף זה משום ייעוץ השקעות או המלצה לקנות או למכור את ניירות הערך המוזכרים בדף זה ו/או ניירות ערך אחרים או מטבעות. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. האמור לעיל מוגש כאינפורמציה בלבד. המידע בדף מתבסס אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור ועל הערכות ואומדנים שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים, או בלתי מעודכנים. הכותבים בדף עשויים להחזיק בניירות המוזכרים בו (בכפוף לחוק). הכתוב בדף זה אינו מהווה יעוץ או הזמנה לרכוש או למכור את ניירות הערך הנזכרים בו ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל משקיע.
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.