Smart-tradeIL

מניית ADM שורט טווח קצר בשבירה של קו התמיכה

שורט
NYSE:ADM   Archer-Daniels-Midland Company
מניה נמצאת בסקטור מוצרי הצריכה בתעשיית מוצרי החווה.

המניה כעת במגמת ירידה ארוכה שכעת מתבססת יותר כדשדוש עם נטייה כלפי מטה.
שבירה של קו התמיכה וירידה מתחת לרמת מחירים 40 תהווה המשך לגל הירידות

מבחינת אינדיקטורים - כל האינדיקטורים מראים על יציאת כספים מהמניה והתחזקות צד המוכרים, יש לשים לב כי
המניה מתקרבת לאיזורי תמחור אטרקטיביים לביצוע איסוף ולכן צריך להיזהר מעסקה ממושכת

תרחיש 1: כניסה לשורט עם שבירה של רמת המחירים המדוברת עם יעד ראשון ברמת ה39.05
(תיתכן יציאה חלקית מוקדמת יותר בהתאם לתנאי השוק)

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.