dvirher

ADSW נתנכגות משמעותית וחזרה מטה

שורט
NYSE:ADSW   None
ניתן לראות כי המניה כבר תקופה לא מצליחה לחזור למחירי השיא, מאזן הכוחות כלפי מטה

MACD וRSI מאשרים את הכיוון
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.