dvirher

ADSW נתנכגות משמעותית וחזרה מטה

שורט
NYSE:ADSW   None
צפיות ‎18‎
2
ניתן לראות כי המניה כבר תקופה לא מצליחה לחזור למחירי השיא, מאזן הכוחות כלפי מטה

MACD וRSI מאשרים את הכיוון

תגובות