NYSE:AEE   Ameren Corporation
מגיעה מסקטור ה - Utilities שכהרגלו עושה הפוך מהשוק.

מניית AEE עושה ברמת המחיר בדיוק את שעושה הסקטור כאשר היא מבצעת היפוך בשיא כל הזמנים לצד מחזור גבוה.

פונדומנטאל - חברה טובה אך נמצאת כעת בתמחור יתר עם פאג שעומד על למעלה מ - 5.00.

מטרת כניסה לטווח קצר.

* אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך
עסקה סגורה: הגיע לסטופ: העסקה נסגרה בסטופ

תגובות