NYSE:AIG   American International Group, Inc. New
צפיות ‎116‎
1
מניית AIG
המניה מבצעת RETEST על קו תמיכה שהפך להתנגדות.
אתמול יצרה נר SHOOTING STAR על קו ההתנגדות ועל ממוצע 200.
שבירה של הנר והמניה צפויה לרדת.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה

תגובות