Yamit2000

AIMC - לונג אפשרי

לונג
NASDAQ:AIMC   Altra Industrial Motion Corp
מחיר המניה של חברת AIMC עלה בשנה האחרונה ב -50%, עם זאת, לעומת זאת, התשואות לטווח הארוך הינן שליליות, מכיוון שמחיר המניה נמוך ב -4.3% מזה שהיה לפני שלוש שנים.
עפ"י וורן באפט..חחח....המניות לא תמיד משקפות באופן רציונלי את ערכו של עסק.
יש לבדוק היבטים נוספים רבים. למשל, יש להסתכל על הקשר בין מחיר המניה של החברה לרווחיה למניה , כלומר EPS היות והמניה ירדה בשנה האחרונה, ככל הנראה המשקיעים נותנים תשומת לב דווקא לנתונים אחרים.
מבחינת TSR – סך תשואת בעלי המניות לתשואת המניה, בשנה האחרונה ה TSR היה 53% - עולה על מחיר המניה שציינו קודם לכן. (סטייה ככל הנראה כתוצאה מתשלומי הדיבידנד).
אך עם תשואה כוללת של 53% לבעלי המניות במהלך השנה ניתן להעריך במבט מהיר שהחברה מפגינה לאחרונה הצלחה, והעסק עצמו משתפר עם הזמן.
מבחינה טכנית,
תבנית W
המתנה לכניסת מחזורי מסחר
ממוצעים נעים תומכים בכיוון המוצע
מעל 36 אתזמן כניסה ללונג לאחר נר אישור
התנגדות ראשונה 37.2 (רמה ששימשה בשבועי כתמיכה בעבר).

כל הנ"ל כמובן עפ"י שיקול דעתכם, כללי מסחר המקובלים עליכם, אסטרטגיות מסחר וניהול עיסקה המועדפים עליכם.
אין זו המלצה לקנות/למכור, בהצלחה לי.,The quieter you become
the more you can hear
(Ram Dass)
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.