iAtiya

ספטמבר וינואר - חתול ועכבר?

TASE:ALHE   ALONY HETZ
מניית אלוני חץ TASE:ALHE
יצרה שיא חדש.

שיא קודם בספטמבר 17 -
- נסיון פריצה מינואר 2018 כשל, ירידה.

- ספטמבר 18 המניה ניסתה לחזור לרמה הזו, נכשלה, ירדה.
ינואר 19 המניה חזרה לרמה הזו.
וכעת, פרצה ויצרה שיא חדש, 3965.

ספטמבר וינואר - תום וג'רי.
למעקב, בעיקר שלי.
מה דעתכם על עניין התאריכים?


המניה עלתה 33% מתחילת 2017.

תגובות