Yamit2000

ALT למעקב...

לונג
NASDAQ:ALT   Altimmune, Inc
ALT חברת אלטאימיון הינה חברת ביוטכנולוגיה המתמקדת במחקר ופיתוח מוצרים תרופתיים המיועדים לטיפול בכשלים במערכת החיסון.
מובילה תרופות ייחודיות המיועדות לטיפול בדלקות שונות וסוגי סרטן שונים. בתאריך ה 4.9.18.הכריזה על נתונים חיוביים נוספים משלב 2 במחקר על חיסוני שפעת מסוג NasoVAX Intasasal והיום היא עשתה תנועה של 12$ בתוך יומי. תדווח ב 8.11.18.
התנגדות הבאה נצפית באיזור 22.78, עם דוחות טובים, יתכן ותחצה התנגדות זו בקלות לעבר יעדים נוספים. למעקב בלבד....
ולדעתכם המאירה...

,The quieter you become
the more you can hear
(Ram Dass)
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.