HadarPerez

אלטשולר שחם - ALTF

לונג
TASE:ALTF   ALTSHULER SHAHAM F
בשנה האחרונה בלבד מניית אלטשולר שחם ירדה כ- 55% מהשיא שלה, ואם נלך שנתיים אחורה, אל מאי 20', נראה שהמניה ביצעה תנועת "V" הפוכה, המסמלת עלייה לשיא וירידה לאותו מחיר ממנו היא התחילה לעלות (כלומר, כמו שהיא עלתה בשנתיים האחרונות כך היא גם ירדה, לאותה נקודה).

גרף: נרות שבועיים.

נתונים:

מחיר: 1,040 א'
מכפיל רווח: 8.78

אני בוחר כיום לדבר על מניה זו מפני שגם בתקופות משבר ניתן למצוא חברות טובות במחירים טובים, וזו הדוגמה לכך.
ניתן לראות בגרף בצורה ברורה, שכמו רוב השוק גם כאן אנו נמצאים במגמת ירידה - שפלים ושיאים יורדים. דבר נוסף שאפשר לראות על הירידות בשנה האחרונה, הוא גם את הירידה במומנטום (בתנופה) של המניה.

מבחינה טכנית:

כרגע המניה נמצאת בנקודה מעניינת מבחינה טכנית, אנו מתקרבים אל מחיר עגול (1,000) ואל מחיר שבו היו התנגדויות ותמיכות קלות בעבר.
אלמלא הירידות הכלליות בשווקים ובמדדים, אפשר היה לצפות מהמניה להתחיל במסע העליה הנוסף שלה, אך לנוכח האירועים הכלליים בעולם
סיכוי סביר מאוד שנראה את המניה שוברת את קו התמיכה המסומן, ולדעתי פורצת אותו בהמשך, כאשר היא תקבל גם מעין 'רוח גבית' מהמדדים בעולם ומהשוק המקומי.

מבחינה פיננסית:

גם מהבחינה הזו נראה שהחברה צומחת בשנים האחרונות. הצמיחה ניכרת הבשיעור הרווח הנקי, בנכסים ובהון העצמי שלה. מובן שגם ההתחייבויות צומחות ביחס ישיר לנכסים. בשנת 2021 עולה שפעילות החברה במתן הלוואות הכפילה את עצמה ביחס לשנת 2020, כמו גם הפעילות שלה כתוצאה מהשקעות שביצעה, טובות יותר או פחות.

לפי איך שהדבר נראה, גם אם הירידות הכלליות בשוק תמשכנה, יכול להיות שכדאי יהיה לרכוש את המניה בטווח הקרוב, במחיר יותר טוב או פחות טוב, בציפייה לעליית ערך בשנים הבאות, רק כהשקעה לטווח ארוך.

בגדול נראה שהמניה חוזרת לשווי הריאלי שלה.

היעד שלי לטווח הבינוני\הארוך הוא 1,450.


*ניתוח זה איננו מהווה המלצה לביצוע פעולה או הימנעות מביצוע אחת שכזו או תחליף לייעוץ השקעות*
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.