ROMLUCK

AMD🔍 האם זה הזמן להכנס ?!

לונג
NASDAQ:AMD   מכשירי מיקרו מתקדמים בע"מ
AMD היא חברה אמריקאית, יצרנית של מעגלים משולבים,שבבים ,כרטיסי מסך ועוד בסיסה בסאניווייל, קליפורניה.

🔸נמצאת כרגע באזור תמיכה 126 דולר ,מחיר שכל אחד היה רוצה להחזיק אותה בתחילת חודש נובמבר.
🚀למשקיעים ארוכי טווח שמעוניינים לממש אותה בעוד 5 שנים המניה כרגע נמצאת באזור מעניין .
🔶RSI מתקרב לאזור הנמוך שלו שמעיד לנו על מכירות יתר.
⛔️ אפשר לשים לב להצלבות (חציית ממוצע נע קצר את הממוצע הנע הארוך כאיתות למסחר)
מראה לנו שוק דובי בטווח הזמן הנוכחי שזה מראה על המשך ירידה .


❗️ אין באמור המלצה לקניה או מכירה ,תבדוק ,תחקרו ,תקראו ותבצעו את השיקולים שלכם❕