liormeitar

AMD ברמה מעניינת

לונג
NASDAQ:AMD   מכשירי מיקרו מתקדמים בע"מ
כפי שניתן לראות, נצפה לקבל יום ירוק אשר ייצור לנו תבנית היפוך, זאת לאחר תיקון בריא על רמת מחיר מעניינת.
נוסיף לזה את הדוח המתקרב שצפוי להיות חיובי ע״פ הדיווחים ונקבל אופציה מעניינת לסווינג קלאסי.

אין באמור המלצה
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.