NASDAQ:AMD   מכשירי מיקרו מתקדמים בע"מ
AMD-ענקית השבבים אין צורך להרחיב במילים.
4.11-העלאת דירוג מגולדמן זאקס ליעד 96$
6.11-העלאת דירוג מוולס פארגו ליעד 100$
טכני-במגמת עלייה מובהקת בתעלה עולה לאחר 5
גלי אליוט עולים 1-5,ביצעה פולבאק ב-3 גלים ABC
וחזרה לעלות תוך כדי פריצת תעלה יורדת בתכלת
וסגרה ביום שישי נר מעל קו המגמה האלכסוני באדום ששימש
כהתנגדות ומעל 50MA.
יעדים בגרף- 106/100/94.
אין באמור לעיל המלצה.
ג.נ- מחזיק מיום שישי משער 84.
בהצלחה לכולם.
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.