Matan_The1

AMD - מפתחת סטייה דובית בגרף 4 שעות

NASDAQ:AMD   מכשירי מיקרו מתקדמים בע"מ
זהירות נדרשת בשלב זה

הצטרף לקבוצת הניתוח הטכני הגדולה בישראל
https://www.facebook.com/groups/100765133353637/
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.