eyal676

AMD-לאן פניך מועדות?

eyal676 מעודכן   
NASDAQ:AMD   מכשירי מיקרו מתקדמים בע"מ
AMD-ענקית המעבדים המפורסמת נמצאת בפני פרשת דרכים.
ב29.4 מדווחת.
טכנית--ניתן לראות תבנית הרמונית באט שהושלמה ואכן המחיר הגיב
בנק וירד.
צורת הירידה--שבירה אגרסיבית של התעלה העולה בנר עסיסי
מלווה במחזור גדול מהרגיל,כשלאחריו ניתן לראות נרות קטנים יותר
שעולים במחזורים נמוכים יותר מה שיכול להעיד על הזדמנות לכניסה
נוספת לשורט .
כמו כן ניתן לראות שהמחיר מתכנס במשולש כשפריצה שלו לאחד
הכיוונים תנחה אותנו בבחירת הטרייד לשורט/לונג.
מסומנים נק כניסה שלי לשורט/לונג כולל היעדים.
כמובן שמדובר בתרחיש בלבד ואין באמור לעיל המלצה.
הערה:
נכנסתי שורט ב 55.25
הערה:
מחיר 52.37 נגיעה מהיעד

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.