NASDAQ:AMZN   Amazon.com, Inc
צפיות ‎256‎
2
כמובן שאין צורך להציג את המדוברת הנ״ל.

ברמת המחיר - אנחנו רואים באזורי הקיצון פיזורי סחורה כאשר אחד כבר יצא לדרך וביום שישי ואמש, שברה המניה up trend חזק ו - (אולי) אנחנו נתחיל לראות אותה מבצעת תפנית.
כמובן שנדרש אישור על מנת להצטרף לתפנית באם היא קוראת.

ברמת מספר נתוני מיקרו :

מכפיל הרווח עומד על - 119
יחס הפאג - עומד על 3.31

שני נתונים קיצוניים מאוד שמסבירים את המחיר הלא סביר שנמצאת בו המניה ביחס לערך האמיתי שלה.


*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא דעה בלבד.

מתן :)
אין באמור המלצה לקנייה או מכירה של נייר ערך מסוים

marubozu - מסחר מתקדם בשוק ההון (מתן כהן)
https://www.facebook.com/groups/marubozu/
https://www.facebook.com/marubozuok/
https://www.youtube.com/channel/UCmthBsyEulbNJgBqMMH7sFg

תגובות