eyal676

AN-לונג

לונג
NYSE:AN   AutoNation, Inc
AN-קמעונאית מכירת רכבים משומשים וחדשים.
מחיר-124.97
נהנית מהמחסור בשבבים הגורם להיצע נמוך אל מול
ביקוש הולך וגובר המעלה את מחיר הרכבים המשומשים באופן ניכר.
גברה על התחזיות בדוחות האחרונים כמו גם ב4 הדוחות הקודמים.
עלייה מובהקת במכירות וברווחים ומדורגת בחוזק מקסימלי להמשך.
טכני-מגמת עלייה בכל המגמות.
נמצאת כרגע קרוב מאד לנקודת הקנייה ב -125.30.
ניתן להבחין בתבנית פוטנציאלית ''ספל עם ידית''-תבנית המשך שורית
המתאפיינת במגמה עולה,כשפריצת הידית בנפח מסחר גבוה היא טריגר לכניסה.
הספל הושלמה בגרף יומי ויתכן שנקבל עכשיו בנייה של הידית שתיתן
טריגר כניסה יותר נוח.
שימו לב למחזורים הגדולים מאד שמראים כניסת קונים רבים למניה.
כמו גם ''BUY BACK'' של 15% של המניות מתחילת השנה.
טריגר כניסה ללונג- פריצת מחיר 125.30 במחזור גבוה.
יעדים על הגרף.
יעד 1- השלמת תבנית הרמונית AB=CD
יעד 2-יעד תבנית ספל וידית.
אין באמור לעיל המלצה.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.