SharonSwingHalleluya

מניית AN - לונג

לונג
NYSE:AN   AutoNation, Inc
מניית AN - לונג
נמצאת במגמה עולה שאט אט שמתגברת
כמו כן 51.7 היא רמה חשובה מאוד לפי הפרופיל ווליום נעשו בה המחזורים הגבוהים ביותר.
חצייתה נתנה אות לכניסה
במחיר 53.7 תיתכן כניסה נוספת.
פוטנציאל גבוה להגיע לשיא אחרון סביב 57 ואף להמשיך צפונה.

דיעה אישית בלבד ואין באמור המלצה
הערה: מחיר 57.02 עלייה יומית של 0.79%
כ 10.5% מתחילת הפוזיציה 💰🔥
הערה: מחיר 58.47
הערה: מחיר 58.16
עלייה יומית של 1.2%
מתחילת הפוזיציה עלייה של 12.5% 🔥🔥🔥🚀🚀🚀

תגובות