Smart-tradeIL

מניית APEI - המשך ירידות במידה ותפרוץ מטה

שורט
NASDAQ:APEI   American Public Education, Inc
Services | Education & Training Services

ניתן לראות כי המגמה הראשית של המניה היא ירידה, כל תיקון שהמניה עושה לא מספיק כדי לבצע שינוי מגמה, מה שמתחבר עם הנתונים הפונדמנטליים שלה.

ניתן לראות כי תבנית המחירים האחרונה במגמה בריאה אך חדה מידי ביחס לתקופת העליה

כל האינדיקטורים מראים על התחלה של יציאת כספים המשך יציאה של כנסים ומומונטום נחלש כלפי מעלה.

במידה ותשבור מטרה את המגמה המשנית, הזדמנות לכניסה בכיוון

יעדים ע"פ המוצג בגרף


* אין באמור המלצה *

תגובות