YossiCohen

APO נראית מעולה לעליות

NYSE:APO   Apollo Global Management, Inc. (New)
פותח כרגיל, מגמה ראשית עולה, אוהב מאוד עסקאות עם כיוון המגמה.
ניתן לראות היתמכות די מבוססת על אזורי מחיר 42$, מחיר שבעבר שימש כהתנגדות.
המקטע האחרון נמצא עדיין בתחומי פיבונאצ'י וניתן לראות שמגיע על התמיכה נר פטיש ברור.
בבדיקת פרופיל הנפח של כל התקופה האחרונה - המקטע העולה, פריצה ואחריה תיקון, ניתן לראות שעיקר הכסף זורם באזורים הגבוהים של התקופה מה שמחזק מבחינתי את אמינות הפריצה הקודמת וההתמכות על הרמה.

בהצלחה לכולם!

אין באמור המלצה או תחליף לייעוץ השקעות.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.