Samuel12_1980

$ARD - מניית ארד סקירה יומית

ARAD (TASE:ARD)  
TASE:ARD   ARAD
על פניו נראה שהמגמה לטווח הזמן הקצר שלילית.
על הפיבו מלמעלה, התנגדות שתבחן אולי בשבוע הקרוב באיזור 4964 (פריצה ויכול להיות יעד לכיוון 5365).
מלמטה תמיכת פיבו באיזור 4330.

אני לא שולל סטייה שורית בטווח.

לא להמלצה. משתף רעיון
שבוע טוב.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.