Samuel12_1980

$ARD - מניית ארד סקירה יומית

ARAD (TASE:ARD)  
TASE:ARD   ARAD
צפיות ‎55‎
1
על פניו נראה שהמגמה לטווח הזמן הקצר שלילית.
על הפיבו מלמעלה, התנגדות שתבחן אולי בשבוע הקרוב באיזור 4964 (פריצה ויכול להיות יעד לכיוון 5365).
מלמטה תמיכת פיבו באיזור 4330.

אני לא שולל סטייה שורית בטווח.

לא להמלצה. משתף רעיון
שבוע טוב.