NASDAQ:ARWR   Arrowhead Pharmaceuticals, Inc
למי שבפנים, לזרום עם קו מגמה עולה (מתחת נע 200)
למי שבחוץ מסכים עם AmitAmit2000
פריצה של 15.3 ויכולה לבדוק שיאים. (מחסומי ביניים רציניים בין 17-17.5)

בהצלחה - לא מחזיק לא ממליץ

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.