iAtiya

קבוצת אשטרום - מגמת עליה, דיווחה על עליה ברווחים. תמשיך הלאה?

לונג
TASE:ASHG   ASHTROM GROUP
ניתוח גרף מניית קבוצת אשטרום TASE:ASHG

יצרה שיא חדש, הזדמנות כניסה אופציונלית, אם תחזיק מעל הקודם.
אך לאן תלך מכאן?

בחודש שעבר קבוצת אשטרום פרסמה את סיכום הרבעון השני של 2018 והציגה עליה של 13.8% בהכנסות,
בשנה שעברה הסכום עמד על כ832.8 מיליון שקל ברבעון המקביל, השנה גדל הסכום ל-948 מיליון שקל,

ניתן לראות את דוחותיה הכספיים באתר קבוצת אשטרום.

דעותיכם עליה תתקבלנה בברכה.


*אני מקשר אותה אל המניה הקודמת מהיום (סימול 'i') - רק בגלל השיא החדש ששתיהן יצרו לאחרונה. זה הכל.
*זה מאפשר התבוננות ולמידה על תגובותיהן השונות (בעיקר של הסוחרים והטבע האנושי) כאשר הן מגיעות אל המחירים הללו.
עסקה פעילה: עד כה הרעיון מסחר התרחש כמתוכנן