eyal676

מניית ATVI תרחיש

לונג
NASDAQ:ATVI   Activision Blizzard, Inc
האם ATVI חברת משחקי הוידאו תפרח בתקופות הבידוד של חולי הקורונה?
לחברה נתון מדהים של 93.6% אחזקת מוסדיים. 2.38% שורט פלוט. יעד אנליסטים 67.00
מבחינה טכנית נמצאת בקצה התחתון של תעלה עולה מעל ממוצע 200 וסגירת נר ביום שישי מעל ממוצע 100.
ומעל מחיר 54.78 שמשמש כרמת תמיכה משמעותית ביותר.
אין באמור לעיל המלצה--סהכ ציור יפה.
הערה: הגענו ליעד ראשון ביום רביעי ומימשתי רווח בחצי מנה של 4.29$ שהם 7.4%
חצי כמות שניה סטופ עובר לכניסה למחיר 58.13 וננסה להגיע ליעד שני ב 67.50
בהצלחה

תגובות