OANDA:AUDJPY   דולר אוסטרלי/יין יפני
אוזי/יין לשורט
כניסה בשבירת המשולש או לחילופין ביצירת פסגה כפולה
עם פרייס אקשן מתאים לכניסה לשורט.
יעדים על הגרף.
אין באמור לעיל המלצה.

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.