YossiCohen

אוגווינד באזור מעניין

לונג
TASE:AUGN   AUGWIND
לאוהבי הישראליות.
אוגווינד נראית באזור מעניין.
נראה שגרף המניה במגמה ראשית עולה.
הירידות בימים האחרונים כרגע עדיין בתחום הבריא של פיבונאצ'י.
קיימת היתמכות על ממוצע נע 50.
ניתן לראות נר ירוק שיכול להצביע על חזרת קונים.

דעה בלבד.
לא המלצה.
בהצלחה!

קבוצת הפייסבוק שלי לשיתוף עסקאות, כתבות ורעיונות
https://www.facebook.com/groups/439175773571953/