dov1007

BA האם התמיכה תחזיק ?

NYSE:BA   Boeing Company (The)
בדשדוש של טווח 60 דולר מאפריל 19
מצוייה בשורט לאגרסיבים מ 339 לסולידים מ326
מימוש התבנית כלפי מטה =טווח של 60 דולר
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.