dov1007

מנית עלבאבא ניתוח לפני פירסום תוצאות

NYSE:BABA   אחזקות קבוצת עליבאבא בע"מ
המניה צפויה היום לדווח תוצאות
מבחינה טכנית מצאה תחתית ברמת מחיר 82-84 וסימנה התנגדות ב92
החלופות מנותחות ע"י החצים עב שימוש בm.p.v
לפי מצבת האופציות 70-80 כתחתית

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.