NYSE:BABA   אחזקות קבוצת עליבאבא בע"מ
הנכס בדק תמיכה ב60 תמיכה שנבדקה בשנת 2016 !! מאז יצרה טווח מסחר 120-75 החל ממרץ 22
כיום הנכס עומד להגיע להתנגדות ברמת 120
ירידה חזרה מתחת ל110 תחזיר את הנכס לתוך הטווח של העקומה
חצים מציגים תנועות אפשרויות

כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.