Matan_The1

BABA האם זה יום הקניה המיוחל שכולם חיכו לו ?

לונג
NYSE:BABA   אחזקות קבוצת אליבאבא בע"מ
כן

טכנית המניה מגיע לרמת מחיר והתבססות סביב שער 120$ למניה
כלכלית אין אנליסט שלא שכח להמליץ

ולכן זה הזמן לקחת סיכון !

הצטרף לקבוצת הניתוח הטכני הגדולה בישראל
https://www.facebook.com/groups/100765133353637/