liormeitar

מניית BAH ברמה מעניינת מאוד - אין באמור המלצה

NYSE:BAH   Booz Allen Hamilton Holding Corporation
ניתן לראות רמה קריטית של מחיר כהתנגדות עם מספר נגיעות מהעבר.
יהיה מעניין לראות האם הקו יהפוך לתמיכה או שנחזור כלפי מטה.
במידה ונמשיך לטפס למעלה, ככל הנראה שהרמה הנוכחית תהווה קו תמיכה משמעותי מאוד.