eldad2305

מניית BBAR

לונג
NYSE:BBAR   Banco BBVA Argentina S.A
צפיות ‎72‎
2
מניית BBAR , בנק בארגנטינה, מניה דואלית שנסחרת בארה"ב.
למניה נתונים פיננסים מצוינים.
מבחינה טכנית, המניה מצאה תחתית באזור מחיר 2.25, בימים האחרונים המניה מתכנסת סביב המחיר 4.50 . פריצה למעלה של מחיר 4.50 יכול להוות אישור להמשך מגמת העליה.
למניה יש פוטנציאל לרווח של 13%, 40%, 50%, 144%( כל הריבועים הצהובים על הגרף). כל אחד שיבחר איך הוא רוצה לסחור בה.
מניה טובה להשקעה כאשר הסיכון בה רק 12.5% (הריבוע האדום).
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה.

תגובות