Roy_Perelman

BBY ללונג

לונג
NYSE:BBY   Best Buy Co., Inc
אחרי דוחות לא מוצלחים של best buy המניה יורדת לקו ההתמיכה ונותנת לנו אופציה לכניסה במחיר טוב מאוד במידה ויתרחש נר היפוך שיביא איתו עלייה, take profit באיזור קו ההתנגדות (טיפה מתחתיו). אין באמור המלצה.

תגובות