ben-geyn

בזק - מכאן לאן ? 1= טווח קרוב

TASE:BEZQ   BEZEQ
לאחרונה יצאנו בסטופ באזור 245
מכאן ממתינים גדר בעיניים בוחנות לכניסה מחודשת
על הגרף לטווח הקצר
היציאה באה בעקבות כשל זמני לפרוץ את 250
בהמשך ישיר לזה
הצפי שלי הוא שנראה את בזק מבצעת בדיקה
של אזור 220
משם ניסיון מחודש לעלות ולפרוץ
כפי שמופיע על הגרף המצורף
כתב ויתור

המידע והפרסומים אינם אמורים להיות, ואינם מהווים, עצות פיננסיות, השקעות, מסחר או סוגים אחרים של עצות או המלצות שסופקו או מאושרים על ידי TradingView. קרא עוד בתנאים וההגבלות.