ben-geyn

בזק - מכאן לאן ? 1= טווח קרוב

TASE:BEZQ   BEZEQ
צפיות ‎44‎
0
לאחרונה יצאנו בסטופ באזור 245
מכאן ממתינים גדר בעיניים בוחנות לכניסה מחודשת
על הגרף לטווח הקצר
היציאה באה בעקבות כשל זמני לפרוץ את 250
בהמשך ישיר לזה
הצפי שלי הוא שנראה את בזק מבצעת בדיקה
של אזור 220
משם ניסיון מחודש לעלות ולפרוץ
כפי שמופיע על הגרף המצורף

תגובות