Samuel12_1980

$BEZQ - סקירה יומית

TASE:BEZQ   BEZEQ
צפיות ‎75‎
1
נראה שיש התכווצות והתכנסות לכיוון השיא המקומי שעומד על 371.
פיבו 200% עומד ניצב על 408, במידה ותהיה פריצה זו תהיה השלמה של 120% משפל "הקורונה".

למעקב.
לא ממליץ כלום.

תגובות