ben-geyn

בזק בטרייד מתגלגל

לונג
TASE:BEZQ   BEZEQ
את בזק אני מלווה מרמת 219 , בשלב זה אנחנו נמצאים בהתמודדות על רף חשוב להמשך הדרך { 250 }
אם אכן בזק תצליח להתגבר על רף זה היא תעלה לשלב הבא שיושב על 270
הצפי הכללי שלי על בזק יושב על רמות 380 עד 420 בטווח הרחוק יותר

תגובות