jadies

לונג

לונג
NYSE:BFT   None
BFT מתכנסת לה באיזור ה17 דולר למניה.
OBV נראה טוב עם עליה חזקה בחמישי ושישי.
כניסה 16.8
סטופ 16.1
יעדים 17.9; 18.8; 19.3

תגובות