NYSE:BHVN   Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd
צפיות ‎74‎
0
מניית BHVN מסקטור הביוטכנולוגיה.
מפתחת מוצרים/תרופות למחלות נירולוגיות.
המניה עם ביטא של 0.34 - המשמעות שהמניה אינה שוקית.
בהיבט הטכני : המניה יוצרת את צורת המניפה.
אתמול המניה עלתה כ- 2.32% ונגעה בהתנגדות במחיר 49.50.
פריצה של ההתנגדות במחיר 49.50 והמניה יכולה לעלות חזק לכיוון ההתנגדויות הבאות המופיעים על הגרף.
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה

תגובות